Wat betekent BAE?

BAE betekent ‘Before Anyone Else’

BAE is een afkorting die betekent ‘Babe’, en veel gebruikt wordt op Social Media (Whatsapp, Facebook, Instagram). Je gebruikt het dus eigenlijk als je tegen iemand ‘schatje’ wilt zeggen. Andere betekenissen van BAE zijn wel ‘Before Anyone Else’, vertaald naar nederlands wil zeggen ‘Ik verkies jou boven ieder ander’,

Wat is BAE?

We hebben onderstaand een aantal verschillende voorbeelden geplaatst om de ‘BAE’ afkorting duidelijk te maken:
Veel gebruikte afkortingen sinds jaren, waaronder BAE
BAE Betekenis is vaak Onbekend, maar komt veel voor!
BAE Afkorting
BAE betekenis in straattaal?
Wat is een BAE?
BAE komt ook in het Deens voor?
Wat betekent BAE in het Engels
Alle afkortingen op Social Media
BAE Hema: een nieuw label en merk door Hema geintroduceerd

Veel gebruikte afkortingen sinds jaren, waaronder BAE

Op Twitter, Facebook en Instagram worden met name door jeugd veel afkortingen gebruikt, bijvoorbeeld: fml, yolo, omg, # (hashtag) en bae (maar nog vele andere!). Zijn dit afkortingen die pas sinds de laatste jaren worden gebruikt? Nee! Het blijkt dat vele afkortingen ook al in de jaren tachtig en negentig werden gebruikt. Op basis van een taalkundig onderzoek van Lieke Verheijen. Zij is een taalkundige die onderzoek doet naar de invloed van media als Instagram en WhatsApp op het taalgebruik van jongeren. In de chatrooms van de jaren ’80 en ’90 werden dergelijke afkortingen al gebruikt bij bijvoorbeeld IRC. Met name Gamers spelen een grote rol bij het ontwikkelen van dergelijke afkortingen. “In veel online spellen communiceren spelers via chatprogramma’s die ingebouwd zijn in de games”, zegt Verheijen. “Sommige van deze spellen bestaan ook al tientallen jaren”. Een hele bekende afkorting die vanuit de Game-wereld is ontstaan is de afkorting G2g (Got to go – ik moet gaan). Ook de hashtag ‘#’ ontstond in de chatroom IRC, chatters gebruikten dit teken namelijk om aan te geven over welk onderwerp ze het hadden. Echter de hashtag heeft pas wereldwijd bekendheid gekregen door Social media kanaal Twitter. In 2007 stelde toenmalig Google-ontwikkelaar Chris Messina in een tweet voor om de hashtag te gebruiken om groepen te creëren; we hebben het dan over 23 augustus 2007! Succesvolle afkortingen ontstaan op internet nog regelmatig per toeval, ze worden niet bewust gecreeerd. De hiphop-scene levert ook een grote bijdrage aan het ontstaan van nieuwe woorden. Rappers bedenken dan een nieuw woord en die afkorting wordt snel opgepakt door de social media.

 

BAE Betekenis is vaak Onbekend, maar komt veel voor!

Wat betekent BAE Babe

Wat betekent BAE – Before Anyone Else

Andere betekenissen van BAE zijn wel ‘Before Anyone Else’. Dat sluit wel aan bij ‘schatje’. Before Anyone Else vertaald naar nederlands wil zeggen ‘Ik verkies jou boven ieder ander’, je hebt dan een duidelijke voorkeurspositie boven andere mensen. In die zin hetzelfde dus als Babe. Vooral door meisjes wordt het vaak gebruikt, bijvoorbeeld:
“I love you so mutch bae”
“lekker weekendje weg met mn bae”

BAE Afkorting

BAE is een van de vele afkortingen die vooral door jeugd wordt gebruikt op populaire Social Media kanalen, met name Snapchat, Whatsapp, Instagram. Andere veelvoorkomende afkortingen zijn daar:

 • ‘<3’ afkorting betekent hartje
 • NP afkorting betekent No Problem
 • wjnmk afkorting betekent ‘Wil Je Nooit Meer Kwijt’
 • BFF afkorting betekent “Best Friends Forever’
 • B4 afkorting betekent ‘Before’
 • BB afkorting betekent ‘Bye Bye’
 • KNZJ afkorting betekent ‘Kan Niet Zonder Jou’
 • ROFL afkorting betekent ‘Rolling On The Floor Laughing’ oftewel ‘Ik lig dubbel van het lachen’
 • OK afkorting betekent Oke
 • OLM afkorting betekent Ouders lezen Mee
 • sws afkorting betekent sowieso

BAE betekenis in straattaal?

Een minder veel gebruikte vertaling voor BAE is wel ‘Best Ass Ever’, maar hier kom je dan meer in de straattaal terecht.

Wat is een BAE?

Dit is een beetje rare vraag – maar waarschijnlijk zo gesteld door mensen die niet weten wat de afkorting BAE betekent -, want BAE staat voor Babe, eigenlijk zou de vraag beter zijn ‘wat betekent BAE’ in plaats van ‘wat is een BAE’?

BAE komt ook in het Deens voor?

Dat klopt inderdaad en dan is de vertaling van BAE in het deens: poep! ‘Poop’ wel te verstaan in het engels. Maar deze betekenis kennen wij er in Nederland op Social Media Zeker niet aan toe 🙂

Wat betekent BAE in het Engels

BAE vertaald naar het engels is dus – zoals boven al genoemd – een afkorting voor ‘Before Anyone Else’, en dus goed te vergelijken met Babe, zoals dat bij ons (vooral) gebruikt wordt op Social Media.

Alle afkortingen op Social Media

BAE wordt vaak gebruikt op Social Media kanalen. Maar naast BAE worden er nog heel veel afkortingen gebruikt op bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest. Onderstaan een lijstje met veel gebruikte afkortingen of hashtags, zodat je goed op de hoogte bent :-). Sommigen vinden gebruikte afkortingen irritant op te hip als ze worden gebruikt. Maar wen eraan, want je ziet ze te pas en te onpas dat ze worden gebruikt.

 • Afkorting ‘AFAIK’: betekent ‘As far as I know’ – dus ‘Voor zover ik weet’
 • Afkorting ‘AMA’: betekent ‘Ask me anything’ – dus ‘vraag me alles’ (vma)
 • Afkorting ‘BAE’: betekent ‘Before anyone else’, maar ook wel gebruikt voor babe. Hierboven heel uitgebreid uitgelegd
 • Afkorting ‘DM’: betekent ‘Direct message’ – dus ‘Stuur me een prive bericht’
 • Afkorting ‘DM;HS’: betekent ‘Doesn’t matter; had sex’ dus ‘ja, ik heb sex gehad, maar dat was ok’
 • Afkorting ‘ELI5’: betekent ‘Explain like I’m five’ – dus ‘leg het me even uit in simpele bewoordingen
 • Afkorting ‘F4F’: betekent ‘Follow for follow’ – dus ‘als iemand jou volgt is het de bedoeling dat jij diegene terug volgt’
 • Afkorting ‘FBF’: betekent ‘Flashback Friday’, vaak met hashtag – dus ‘dit is een hashtag die je gebruikt als je een foto van vroeger op Instagram plaatst’
 • Afkorting ‘Fitfam’: betekent ‘De hashtag voor liefhebbers van fitness die elkaars fitnessdoelen ondersteunen. Oftwel ‘Voor de Nederlandse fitness meiden en jongens is de hashtag #fitfamnl in het leven geroepen’
 • Afkorting ‘Fitspo’: betekent ‘de afkorting van “fitsporation”. Een combinatie van fitness en motivatie. Deze hashtag gebruik je als je jezelf en anderen wilt motiveren voor een gezonde levensstijl.
 • Afkorting ‘Foodporn’: betekent ‘Wanneer je een afbeelding post op social media van jouw (lekkere?) eten, dit is dan de hashtag die je kunt gebruikt.

 

15 gedachten over “Wat betekent BAE?

 1. Jeanette Tozier

  Hi fellow entrepreneur,

  Did you know that 95% of people who try forex trading fail?

  Yep. It’s the horrible truth. The main reasons why they fail are:-

  – They learn the free stuff straight off Google
  – They don’t know how to manage their risk
  – They expect a get rich quick ‘overnight success’

  The amazing news is I’ve created a brand new masterclass video which shows you exactly how to solve all these problems – fast, easy and most importantly – for FREE!

  Click Here Right Now To See It.
  https://bit.ly/freedom-by-forex-masterclass

  I’ll see you over there.

  Thanks,

  Hither Mann
  Founder & CEO Fortune Academy

  P.S. No business should ever put all their eggs in one basket. This training will open your eyes to what’s possible in the world of FX trading and I’m sure you will never look back.

  P.P.S. If you haven’t got the slightest clue about forex trading, don’t worry this is even better for you as I’ll be covering everything you need to know starting from scratch.

 2. 카지노사이트

  As with all good comment sections, Adrienne’s loyal readers add in great tools and success stories that add to the already useful content Adrienne supplies. But what really stands out is the way the commenters all seem to know and support each other, with Adrienne facilitating.
  This is not done in a way that makes new readers feel they are late to the party (I just started commenting today), rather it leaves one feeling as if they’ve stumbled upon a very safe place to ask questions and express concerns.
  카지노사이트

 3. 바카라사이트

  Blog commenting is a great way to get to know people, to get your questions answered, and to express your opinions. Which blogs do you follow for the comments?
   In short, you don’t want to end up getting banned from blogs for being a spammer, or spend all your time commenting without providing any value to your own blogging efforts. 
  바카라사이트

 4. 바카라사이트

  Now that you know why it’s important to comment on other teacher’s blogs, you must understand how to write great blog comments.
  So where is the happy medium? Professional blogger Darren Rowse has written an article on his site ProBlogger.net called The Ultimate Guide To Leaving Comments On Blogs. I strongly recommend you read it here.
  바카라사이트

 5. 카지노사이트

  This really should go without saying. Make sure you understand the blog post you’re going to comment on, and that you fully comprehend the author’s intent. Of course, if you have questions, 
   then those are perfectly acceptable to include in your comment on the post. They may even start a conversation with the blog author.
  카지노사이트

 6. 바카라사이트

  It’s really annoying as a reader and a blog owner to have a conversation going — only to have someone come in and ask the same question that has been asked five comments ago, 
   because the writer didn’t read all of the comments. Make sure you’re a part of the conversation, not just a drive-by commenter.
  바카라사이트

 7. Joshuatievy

  Hеllо! wat-betekent-bae.nl

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl аbsоlutеly lеgаlly?
  Wе sеll а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding mеssаgе thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +375259112693

 8. Michael Smith

  Greetings!

  How are you today? Hope fine?
  I genuinely solicit for the assistance of a reliable and honest foreign partner that will work closely with me in a joint venture partnership. I can make funds available for investments in a joint venture partnership. Hence, I solicit for your assistance in this business partnership.
  If you are interested in this lucrative business partnership, please let me know so that I will give you more details about this pending transaction.

  I look forward to hearing from you soon!

  Best Regards,

  Mr. Michael Smith.
  Principal Partner
  E-mail: michaelsmith11818@gmail.com

 9. JamesDes

  WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE/MICRO SOFT CO./EURO MILJOEN LOT.
  Grand Royale Park.
  Beste begunstigde.
  We zijn verheugd u aan te kondigen als een van de 10 Gelukkige Winnaars in de Euro Millions Lottery International Email Address-trekking op 28 augustus 2020, vanwege de combinatie van namen en adressen van de resultaat werd vrijgegeven op 4 September 2020.
  Alle 10 winnende adressen werden willekeurig geselecteerd uit een Batch Van 50.000.000 Internationale e-mailadressen. Uw Emailadres is naast weergegeven Met 10 anderen als winnaar van categorie 3 in de Euro Milliones Lottery Draw.
  U bent daarom goedgekeurd voor een totale uitbetaling van €1.000.000,00(Alleen Één Miljoen Euro). Het volgende bijzonderheden zijn bij uw lotto-betalingsopdracht gevoegd:(I) Batchnummer:BCA/022/CAC(ii) Ticketnummer:197-033-02345(iii)Lucky No:04-6-8-12-24(iv)Referentienummer:MTD/SAN/9500/LAS.
  De internettrekking van het Euro Millions Lottery Program wordt eens per jaar gehouden en is zo georganiseerd om alle mensen die met deze Covid-19-gevallen worden geconfronteerd, aan te moedigen. We zijn er trots op dat er meer dan 200 miljoen euro is gewonnen jaarlijks in meer dan 150 landen wereldwijd.
  Om uw winnende prijs te claimen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de aangewezen agent voor de onmiddellijke vrijgave
  van uw winsten: NAAM:DR.AMPARO ITUBI
  AMUCIO ABOGADOS FINANCIËLE ADVOCAAT SSL.
  E-mail: amucioabogadosi@infocaixa.info
  Contact Telefoon: 0034-603-248-636
  Hoogachtend. Mevrouw Sandra Amparo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *